DDR Getränkeetiketten Johannes Lindner

Vollbier hell, Abf. Johannes Lindner, Flöha

Fruchtsaftgetränk, Johannes Lindner, Flöha